ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 18:00. Οι συνδρομητές e-pass μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά μέσω της online υπηρεσίας στο www.gefyraepass.gr ή του app MyGefyra.      -     

5 PRIX DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR LE PONT

19/6/2020

8 000 jours sans accident notable depuis 1997

220 000 heures sans accident du travail en 2019

Le concours pour l’attribution des prix de Santé et Sécurité au travail «HEALTH & SAFETY AWARDS» réservait cette année cinq prix au pont «Charilaos Trikoupis».

On distinguera parmi tous ces prix, le prix du lauréat sectoriel «WINNER», dans le domaine «Infrastructures de transport» (aériennes, portuaires, ferroviaires et autoroutières), récompensant la politique de santé et de sécurité sur le pont, mise en œuvre par les sociétés GEFYRA S.A. et GEFYRA LITOURGIA S.A.

La médaille d’or «GOLD» a été remise à la société GEFYRA S.A. dans la catégorie «Activités de développement de la culture de la Santé et de la Sécurité» (section «Campagne intragroupe pour un espace de travail sain»), pour l’action «Semaine de la Santé et de la Sécurité au travail - Un choix, pas un hasard».

Deux médailles d’argent «SILVER» ont été remises à GEFYRA S.A. dans la catégorie «Activités de développement de la culture de la Santé et de la Sécurité» (section «Capacité de réaction en situations d’urgence») pour le programme «Préparation aux situations d’urgence sur le pont Rion-Antirion», et dans la catégorie «Activités dans des Installations et Infrastructures» (section «Unité mobile de réaction d’urgence») pour l’équipement de sauvetage par les pylônes.

Enfin, la médaille de bronze «BRONZE» dans la catégorie «Activités de développement de la culture de la Santé et de la Sécurité» a été remise à GEFYRA S.A. (section «Actualisation et Amélioration du système de Santé et de Sécurité») pour le programme «Système dynamique de gestion de la santé et de la sécurité sur le pont Rion-Antirion».

Il convient de noter que le pont «Charilaos Trikoupis» est un ouvrage exploité et entretenu dans un environnement exigent, d’accès difficile, connaissant de fréquents phénomènes météorologiques extrêmes et ouvert sans interruption, «24/7/365».

La mise en place de conditions de santé et de sécurité au travail pour le personnel et les sous-traitants, mais également la sensibilisation des usagers du pont en vue du développement d’un environnement concentrique élargi de santé et de sécurité, sont les valeurs fondamentales des sociétés de la connexion de Rion-Antirion.

Continuation d’une tradition née au cours des sept années de la construction du pont, aucun accident du travail notable ne s’est produit au cours des seize années de son exploitation atteintes au mois d’août, grâce aux efforts soutenus quotidiens de la société GEFYRA S.A., qui opère sur la base d’un système de gestion unifié certifié, tout comme la société GEFYRA LITOURGIA S.A.

L’objectif «zéro accident» de GEFYRA S.A. qui concerne avant tout ses équipes, est poursuivi parallèlement aux pratiques pertinentes visant à la sécurité des usagers, mises en œuvre par GEFYRA LITOURGIA S.A.

En 2019, sur un total d’environ 220 000 hommes-heures, aucun accident du travail n’a été à déplorer, y compris pour les sous-traitants.

À l’occasion de la remise des prix, le président directeur général de GEFYRA S.A.; M. Panayiotis Papanikolas, a déclaré:

«Le fait que nous, qui avons pendant sept années construit notre Pont national et l’exploitons depuis seize ans, retournons après le travail dans nos familles sains et saufs, est une réussite qui ne pourrait se renouveler sur une durée aussi longue sans la volonté de l’équipe et de ses membres.

C’est l’équipe qui, pendant 8 000 jours, avec son expérience, ses connaissances et sa peine fait honneur à la fonction de concessionnaire qui lui a été confiée par le secteur public grec en conservant un niveau élevé des conditions d’hygiène et de sécurité pour ses membres et pour les citoyens qui font le choix conscient de nos services. Cela ne pourrait cependant être possible sans le savoir-faire transmis par notre principal actionnaire.

Nous dédions ces prix à nos familles qui attendent chaque jour notre retour et à la famille internationale du groupe VINCI.» 

Représentant le Président et Directeur Général de GEFYRA S.A., M. Yannis Freris, Directeur de la Communication et du Développement Durable de GEFYRA S.A., a reçu les prix lors de la remise.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Γέφυρα News

Επισκεφθείτε μας

Υπάρχει το περπάτημα μεταξύ ουρανού και θάλασσας. Υπάρχει ο χώρος επισκεπτών. Και υπάρχει το «ήμουν στη Γέφυρα» που κρατάει για πάντα… 

δείτε περισσότερα

Photo / Video