Διαλειτουργικότητα-GRITS

Από 20 Μαρτίου 2013 η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου εντάσσεται -όπως είχε προαναγγελθεί- στο δίκτυο της Διαλειτουργικότητας (GRITS)... Read More»

E-pass για συχνές διελεύσεις

Σύστημα που εξυπηρετεί τους συχνούς χρήστες, προσφέροντας τις οικονομικότερες διελεύσεις από το στενό Ρίου - Αντιρρίου ... Read More»

e-pass: Βίντεο ορθής χρήσης

Το αλφαβητάρι του κατόχου e-pass της Γέφυρας. Όλα τα βήματα από την υπογραφή της σύμβασης και την παραλαβή του ηλεκτρονικού πομποδέκτη ... Read More»

Σήματα και μηνύματα

Ηλεκτρονικά σήματα προσδιορισμού λωρίδων διοδίων & ηλεκτρονικά μηνύματα λωρίδων διοδίων... Read More»

Επικοινωνία

  • ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
  • Ριζαρείου 2, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα
  • Tηλ: +30 210 68.58.196
  • Fax: +30 210 68.58.786
  • E-mail info@gefyra.gr
  • ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
  • 300 20 Αντίριο Αιτωλοακαρνανίας
  • Τηλ.: 26340 39010
  • Fax : 26340 39049

Έργο Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση