Προστασία Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας πολιτικής είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με το πώς η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας χειρίζονται ή προτίθενται να χειριστούν, προσωπικές πληροφορίες, όπως ορίζονται στο παρόν και στην κείμενη νομοθεσία (ΓΚΠΔ 2016/679, Ν 4624/2019).  

Εφόσον δεν έχετε συμπληρώσει τα 15 έτη σας, παρακαλούμε όπως λάβετε την άδεια των γονέων/κηδεμόνων σας πριν μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή συνάψετε σύμβαση μαζί μας.

Σχετικά με τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και την ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Η εταιρεία παραχώρησης ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. (η «ΓΕΦΥΡΑ») ιδρύθηκε το 1995 και είναι υπεύθυνη σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης που κυρώθηκε με τον νόμο 2395/96 για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης. Η ΓΕΦΥΡΑ έχει αναθέσει υπεργολαβικά τη λειτουργία της Γέφυρας στην εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (η «ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»), η οποία λειτουργεί τη Γέφυρα και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των διοδίων και της κυκλοφορίας καθώς και για την ελαφρά συντήρηση της Γέφυρας. Επίσης η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ συλλέγει για λογαριασμό της ΓΕΦΥΡΑΣ τα διόδια μέσω της διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών με τους οδηγούς, ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των οχημάτων.

Η ΓΕΦΥΡΑ και η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ δεσμεύονται ως από κοινού από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας  να προστατεύουν και να σέβονται την ιδιωτική σας ζωή σύμφωνα με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (GDPR) και την αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία προστασίας δεδομένων (N 4624/2019).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα ώστε να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα επεξεργαστούμε.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Η ΓΕΦΥΡΑ και η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ συλλέγουν ή άλλως αποκτούν και επεξεργάζονται τις ακόλουθες πληροφορίες και δεδομένα συνδρομής σχετικά με εσάς όπως:

 • Όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, e-mail, αριθμοί κυκλοφορίας οχημάτων κ.ά., τα οποία μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα κατά την εγγραφή σας για δραστηριότητες και αγορές από τις ιστοσελίδες μας ή από το Κέντρο Εξυπηρέτησης πελατών (e-pass, εκπτωτικές κάρτες πολλαπλών διαδρομών,  κ.ά.)  ή λαμβάνοντας φωτογραφίες των επιβατών και των διενεργούμενων συναλλαγών κατά τις διελεύσεις σας στον σταθμό διοδίων,
 • Δεδομένα απαραίτητα για τη διάθεση και διαχείριση των εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών που σας παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού και συλλογής διοδίων, των τελών και επιβαρύνσεων που ορίζει ο νόμος ή άλλως καταβλητέων για τα προϊόντα και υπηρεσίες μας ή υπηρεσίες που σας παρέχονται από άλλους λειτουργούς οδών με διόδια στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ελληνικού Συστήματος Διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών διοδίων στο ελληνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.
 • Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε πληροφορίες όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα, τροχαίο ατύχημα ή υποβάλετε κάποια καταγγελία και, αν επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορεί να κρατήσουμε αρχείο αυτής της επικοινωνίας με προγενέστερη ενημέρωσή σας με ηχογραφημένο μήνυμα περί καταγραφής της κλήσης για λόγους απόδειξης και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Επίσης, μπορούμε να διατηρούμε βίντεο ροής της κυκλοφορίας στον σταθμό διοδίων καθώς και στην Γέφυρα εντός των ορίων της Περιοχής Παραχώρησης από το σύστημα παρακολούθησης που διαθέτουμε (CCTV) για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τον εντοπισμό συμβάντων (είναι αναρτημένες πληροφοριακές πινακίδες που σας ενημερώνουν σχετικώς).
 • Εξάλλου, μπορούμε να διατηρούμε δεδομένα σχετικά με συμβάντα / ατυχήματα που συνέβησαν εντός των ορίων της Περιοχής Παραχώρησης που ενδεχομένως να παρέχουν και δεδομένα υγείας σε περιπτώσεις συμβάντων / ατυχημάτων με τραυματισμό.
 • Επίσης, μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ήτοι παράβασης διοδίων (δηλ. διέλευσης από τον σταθμό διοδίων χωρίς την καταβολή του διοδίου τέλους που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος με βάση τον εκάστοτε τιμοκατάλογο διοδίων) διατηρούμε αρχείο παραβατών διοδίων (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, τύπος/πινακίδα οχήματος) μέσω των υπαλλήλων διοδίων ή/και μέσω των καμερών που είναι τοποθετημένες σε λωρίδες διοδίων (υφίστανται πληροφοριακές πινακίδες που σας ενημερώνουν σχετικώς)
 • Επίσης μπορούμε να σας ζητήσουμε να συμμετέχετε σε προαιρετικές έρευνες για τη χρήση, την ικανοποίηση πελατών, τις προτιμήσεις των καταναλωτών και άλλα δεδομένα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για λόγους οδικής ασφάλειας και ερευνών και για τη βελτίωση της εμπειρίας σας ως πελάτες.
 • Λεπτομέρειες για το πότε επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω των ιστοσελίδων μας και άλλων ψηφιακών καναλιών και για τους πόρους στους οποίους έχετε πρόσβαση, που περιλαμβάνουν τη χρήση αναγνωριστικών cookies (με την επιφύλαξη της πολιτικής μας για τα cookies).
 • Πληροφορίες για τα email και άλλες επικοινωνίες που σας έχουμε αποστείλει και την αλληλεπίδρασή σας με αυτά. Πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά μόνο όταν μας έχετε δώσει άδεια για χρήση τους. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε να συμμετέχετε σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook/Twitter) όταν καταχωρείτε στην ιστοσελίδα μας, η εταιρεία μας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στον λογαριασμό κοινωνικού δικτύου σας.
 • Πληροφορίες από άλλους λειτουργούς ελληνικών οδών με διόδια όταν δίνετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτούς (Αττική Οδός, Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ιονία Οδός, Μορέας, Κεντρική Οδός, Εγνατία Οδός) να ανταλλάσσουν μαζί μας τις πληροφορίες που τηρούν και όταν οι εταιρείες αυτές νομίμως ανταλλάσσουν τις πληροφορίες σας με εμάς.

Χρήσεις των πληροφοριών σας και βάση επεξεργασίας τους

Η ΓΕΦΥΡΑ θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας για σύννομους σκοπούς (κατά τα άρθρα 5 και 6 ΓΚΠΔ) ήτοι για να:

 • επαληθεύει την ταυτότητά σας όταν εγγράφεστε για κάποιο εμπορικό προϊόν, διασχίζετε τη Γέφυρα και προβαίνετε σε κάποια συναλλαγή διοδίων,
 • εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τη σύμβαση ΓΕΦΥΡΑ e-pass που έχετε συνάψει με την εταιρεία μας,
 • εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Σύμβαση Παραχώρησης που έχει συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο (Ν. 2395/1996)
 • προχωρεί στην είσπραξη διοδίων και απόδειξη είσπραξης αυτών σε περίπτωση ελέγχου από το Δημόσιο, την Αναθέτουσα Αρχή ή ικανοποίηση νομικών αξιώσεων κατά των παραβατών ή προς συμμόρφωση με εντολή διωκτικών και εισαγγελικών αρχών
 • σας παρέχει τις πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητάτε από την εταιρεία μας ή που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όταν νόμιμα δικαιούμαστε να το πράξουμε,
 • ενημερώνουμε το κοινό για να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις και άλλες πρωτοβουλίες και να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του συστήματος της εταιρείας μας,
 • προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε αλληλεπιδραστικές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες της εταιρείας μας, όταν επιλέγετε να το πράξετε,
 • ενημερώνουμε σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες και/ή τα εμπορικά μας προϊόντα,
 • ενημερώνουμε για συμβάντα που μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία της Γέφυρας,
 • τηρούμε στατιστικά στοιχεία για την κυκλοφορία,
 • ταξινομούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε μόνο πληροφορίες που σας αφορούν,
 • δημοσιεύουμε και τηρούμε πλήρες σύνολο αποτελεσμάτων και, στατιστικών σχετικά με την κυκλοφορία.

Η εταιρεία μας δεν θα χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει από εσάς για να λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις που σας επηρεάζουν ως υποκείμενα επεξεργασίας.

Νομική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η νομική βάση σύμφωνα με την οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται παραπάνω εξαρτάται από τις προσωπικές πληροφορίες που αφορούν και το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο τις συλλέγουμε. Ωστόσο, θα χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο όταν:

 • έχουμε τη σχετική ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική σας συγκατάθεση,
 • χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συνάψουμε μια σύμβαση μαζί σας ή για προσυμβατική σας ενημέρωση,
 • χρειάζεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για το έννομο συμφέρον μας και μόνο όταν το έννομο συμφέρον μας δεν υπερισχύει των συμφερόντων προστασίας των δεδομένων σας ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών,
 • έχουμε νομική ή φορολογική υποχρέωση να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς, ή
 • χρειαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες για να διαφυλάξουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή αυτά άλλων ατόμων.

Αν σας ζητήσουμε να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες για λόγους συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις ή για σύναψη σύμβασης μαζί σας, θα το κάνουμε με σαφήνεια την κατάλληλη χρονική στιγμή και θα σας ενημερώσουμε αν η παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών είναι υποχρεωτική ή όχι (καθώς και για τις πιθανές συνέπειες σε περίπτωση που δεν παράσχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες).

Ασφάλεια των πληροφοριών

Η ΓΕΦΥΡΑ θα λάβει όλα τα ευλόγως απαιτούμενα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, διαδικασιών και χαρακτηριστικών ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι γίνεται ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων σας και ότι προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη πρόσβαση και/ή χρήση, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Δυστυχώς, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής, ενώ, αν και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας διαβιβάζονται μέσω του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζετε στην ιστοσελίδα μας μέσω των συσκευών σας. Κατά συνέπεια, υπογραμμίζεται ότι εσείς φέρετε την ευθύνη της διαβίβασης αυτής. 

Όταν σας έχουμε χορηγήσει (ή έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας, πρέπει να φροντίζετε ώστε ο κωδικός αυτός να παραμείνει εμπιστευτικός. Σας παρακαλούμε να μην κοινοποιήσετε σε κανέναν αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. Τυχόν απώλεια η κακή χρήση του είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Όταν γίνονται εισπράξεις από μέρους μας, ζητάμε από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών με τους οποίους συνεργαζόμαστε να συμμορφώνονται με το  Διεθνές Πρότυπο Ασφαλείας των συναλλαγών μέσω τραπεζικών Καρτών (PCI-DSS).

Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

Θα ανταλλάσσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με τους προμηθευτές μας που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας οι οποίοι μας συνδράμουν για να σας παρέχουμε υπηρεσίες.  Δεσμευόμαστε ότι αυτή η ανταλλαγή δεδομένων γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας υπό τους όρους του ΓΚΠΔ και του νόμου 4624/2019.

Κατηγορίες εταιρειών και σκοπός

 • Πάροχοι συστημάτων συλλογής διοδίων - για τη λειτουργία του συστήματος διοδίων της Γέφυρας και του εξοπλισμού του: κεντρικά συστήματα υπολογιστών, συστήματα υπολογιστών σταθμού διοδίων, αυτόματη και μη αυτόματη είσοδος και έξοδος στις λωρίδες διοδίων που δέχονται όλες τις μορφές πληρωμής (μετρητά, νομίσματα, τροχαίες παραβάσεις).
 • Επιβλέπουσα Αρχή  
 • Δημόσιες Αρχές, Θεσμικές Αρχές, Δημόσιες Ανεξάρτητες Αρχές, Δικαστικές Αρχές, Αστυνομικές Αρχές
 • Εταιρείες που φιλοξενούν βάσεις δεδομένων - για τη φιλοξενία των ψηφιακών πλατφορμών, ιστοσελίδων και σχετικών βάσεων δεδομένων πελατών της εταιρείας μας ώστε να μπορούν οι πελάτες να συνδέονται απρόσκοπτα και να αλληλεπιδρούν με τις ψηφιακές μας υπηρεσίες
 • Εταιρείες μάρκετινγκ - για την παροχή του σχετικού ψηφιακού περιεχομένου στους πελάτες μας
 • Διαφημιστικές εταιρείες - για την αποστολή επιστολών, e-mails και μηνυμάτων SMS στους πελάτες μας ώστε να γίνονται έρευνες στους δικούς μας πελάτες
 • Εταιρείες κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook/Twitter) - για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας όταν εγγράφεστε στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιώντας λειτουργίες «εγγραφής μέσω» και για να σας παρέχουμε τις σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Εταιρείες φιλοξενίας υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου - για να μπορούν οι πελάτες μας να συμμετέχουν σε εκστρατείες κατάρτισης και εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου (π.χ. για την οδική ασφάλεια)
 • Εποπτεύοντες φορείς ελέγχου κυκλοφορίας - για την παροχή συνδρομής προς την αστυνομία ή την τροχαία σε περιπτώσεις διερεύνησης εγκλημάτων και ατυχημάτων, περίθαλψης, πειθαρχικών θεμάτων και δραστηριοτήτων εποπτείας
 • Λειτουργοί Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια στην Ελλάδα
 • Φορέας «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια (HELLASTRON)» - για την προώθηση των οδικών μεταφορών στην Ελλάδα
 • Παρατηρητήρια Οδικών Αξόνων (π.χ. Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας)- για τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις του οδικού δικτύου
 • Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας - για την καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων, συμβάντων, ατυχημάτων, κ.ά.
 • Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πελάτες- για την καταγραφή εισερχόμενης και εξερχόμενης επικοινωνίας

Διεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Η ΓΕΦΥΡΑ δεν σκοπεύει να διαβιβάζει καμία πληροφορία σχετικά με πρόσωπα σε κανέναν φορέα που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ-27 και Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία).

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να διαβιβαστούν σε οργανισμούς που μπορεί να αποθηκεύουν και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά σε εγκαταστάσεις σε άλλες χώρες.  Όταν επιτρέπουμε σε έναν οργανισμό να επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα διασφαλίσουμε ότι δημιουργούμε και διατηρούμε τις κατάλληλες εγγυήσεις με τους οργανισμούς αυτούς, ώστε οι προσωπικές σας πληροφορίες να εμπίπτουν στα ίδια πρότυπα και προστασίες όπως και όταν γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Αν επιλέξετε να συμμετέχετε σε κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook/Twitter) όταν καταχωρίζετε προσωπικα σας στοιχεία στην ιστοσελίδα μας, η εταιρεία μας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα στον λογαριασμό κοινωνικού δικτύου σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει, και μπορεί να αναρτά πληροφορίες που υποβάλλονται στις ιστοσελίδες μας για αποθήκευση στα κοινωνικά δίκτυα των πληροφοριών αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά οφείλουν να πιστοποιούνται δυνάμει της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ (Privacy Shield).

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες για εσάς,σε έντυπα και ηλεκτρονικά αρχεία, στα συστήματα δεδομένων μας μόνο για όσο διάστημα τις χρειαζόμαστε σύμφωνα με τον νόμο και για τους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέγουμε. Πιο συγκεκριμένα, θα τηρούμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για:

 • όσο συνεχίζετε να συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής email, συμμετοχής σε εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες, πραγματοποίησης αγορών, συμμετοχής σε κληρώσεις επιβράβευσης ή της τηλεφόρτωσης περιεχομένου). Στις περιπτώσεις αυτές, θα θεωρείστε «ενεργός» πελάτης. Αν δεν υπήρξατε «ενεργοί» πελάτες για μια περίοδο τριών ετών, η εταιρεία μας μπορεί να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό πελάτη σας και να καταστήσει ανώνυμα τυχόν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
 • Τυχόν δεδομένα που αφορούν τις υποχρεώσεις της εταιρείας μας για την τήρηση πλήρους, δημοσιευμένου ευρετηρίου πελατών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ελληνικών φορολογικών και εποπτικών αρχών.
 • Προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με την επεξεργασία των ερευνών, απαιτήσεις εξ ασφαλίσεως, αιτήματα πρόσβασης υποκειμένων, διαφορές, έρευνες εγγυήσεων, πειθαρχικά ή αστυνομικά ζητήματα θα τηρούνται μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για τους σκοπούς αυτούς, όπως κάθε φορά ισχύει.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και η ελληνική εφαρμοστική νομοθεσία (Ν 4624/2019) σας παρέχουν, ως Υποκείμενο των Δεδομένων, ορισμένα «δικαιώματα πληροφόρησης», τα οποία συνοψίζονται στη συνέχεια:

 • Δικαίωμα πρόσβασης - έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση και να λάβετεμε αίτησή σας αντίγραφο των πληροφοριών που τηρούμε σχετικά με εσάς,
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής - αν θεωρείτε ότι τυχόν δεδομένα που τηρούμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβή, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε, όπως π.χ. αν τα δεδομένα που τηρούμε δεν μας χρειάζονται πλέον ή αν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή ακόμα αν θεωρείτε ότι παρανόμως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Υπογραμμίζεται ότι μπορεί να έχουμε το δικαίωμα να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα παρά το αίτημά σας, για παράδειγμα αν υπάρχει νομική ή φορολογική υποχρέωσή μας για διατήρησή τους. Το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής που έχετε εκτείνεται σε οποιονδήποτε έχουμε γνωστοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα προβούμε σε όλες τις εύλογες ενέργειες για να ενημερώσουμε αυτούς με τους οποίους ανταλλάξαμε δεδομένα σχετικά με το αίτημά σας για διαγραφή.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όταν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη και έχετε αντιταχθεί στη διαγραφή τους ή όταν δεν χρειάζεται πλέον να τηρούμε τα δεδομένα σας, αλλά το απαιτείτε για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τυχόν νομικών αξιώσεων, ή βρισκόμαστε σε διένεξη σχετικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα - έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς σε εμάς για να τα διαβιβάσουμε σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.  Αυτό ονομάζεται αίτημα φορητότητας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης - έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που κάνουμε όταν η βάση της επεξεργασίας αποτελεί έννομο συμφέρον μας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της απευθείας εμπορικής προώθησης και της κατάρτισης προφίλ.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης - έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση. Τυχόν προγενέστερες επεξεργασίες παραμένουν νόμιμες.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας - επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή του τρόπου με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr.
 • Δικαίωμα εξαίρεσης από ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης - έχετε το δικαίωμα εξαίρεσης από τις ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης που σας αποστέλλουμε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «διαγραφή» (unsubscribe) ή «εξαίρεση» (opt-out) που περιλαμβάνονται στα προωθητικά email που σας στέλνουμε. Για να εξαιρεθείτε από άλλες μορφές εμπορικής προώθησης (όπως ταχυδρομικές ή τηλεφωνικές προωθήσεις για εμπορικούς σκοπούς), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στις διευθύνσεις που ακολουθούν. Παράλληλα, συμβουλευθείτε την Πολιτική Cookies που ειναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής

Τυχόν αλλαγές στην Κοινοποίηση για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής που μπορεί να κάνουμε στο μέλλον θα αναρτηθούν στην παρούσα σελίδα, και όπου χρειάζεται, θα σας κοινοποιηθούν.

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Αν θέλετε να έλθετε σε επαφή με την ΓΕΦΥΡΑ σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στην εξής διεύθυνση:

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
Ριζαρείου 2, 152 33 Χαλάνδρι
Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
Τηλ.: 210-6858196
email : dpo@gefyra.gr

ή

ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Κτίριο Διοίκησης, Αντίριο
Υπόψη: Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων
Τηλ.: 26340-39010 & -011
email : dpo@gefyralitourgia.gr


Τελευταία επικαροποίηση πολιτικής: 15 Μαρτίου 2020

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Βρείτε μας στα Social Media

©2024 ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος