ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Η εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. συστάθηκε το 1995 από τη γαλλική VINCI και έξι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής και με αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη με το Ελληνικό Δημόσιο και την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Ως Παραχωρησιούχος, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης, συντήρησης και λειτουργίας της Γέφυρας στη διάρκεια των 42 ετών της περιόδου παραχώρησης. Για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, έχει υπογράψει μέχρι σήμερα περισσότερες από 50 συμβάσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η σύμβαση κατασκευής με την Κατασκευάστρια Κοινοπραξία καθώς και οι πολυάριθμες αναλυτικές χρηματοδοτικές συμβάσεις με τους Δανειστές.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής ο Παραχωρησιούχος εξασφάλισε την εύρυθμη διαχείριση όλου του χρηματοδοτικού πλαισίου του έργου, καθώς και την κάλυψη των καθημερινών χρηματοδοτικών αναγκών του. Από τον Αύγουστο 2004, οπότε και έληξε η κατασκευαστική περίοδος και μέχρι τη λήξη της περιόδου παραχώρησης, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία του έργου (μέσα στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης), για τη συντήρησή του και όλες τις απαραίτητες βελτιώσεις, ώστε το έργο να βρίσκεται πάντα στη πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων. Σκοπός της είναι μέσα από τη συμβατικά χρηστή διαχείριση του έργου, η κοινωνική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Για αυτόν το λόγο, η Γέφυρα έχει αναπτύξει και προτίθεται στο μέλλον να αναπτύξει ακόμα περισσότερο την εμπορική, κοινωνική και χορηγική στρατηγική της.

Οι μέτοχοι της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. είναι:

Μέτοχοι της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
Μέτοχος %
VINCI CONCESSIONS 57,45%
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 22,02%
AVAX 20,53%

ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

H ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι η εταιρεία λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου στο πλαίσιο μιας σύμβασης που έχει υπογραφεί με τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., την παραχωρησιούχο εταιρεία.

Η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι αρμόδια για τη διαχείριση των διοδίων, της κυκλοφορίας και τη συνήθη συντήρηση της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Μέτοχοι της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι οι ίδιες εταιρείες που συμμετέχουν και στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 

Κοινοπραξία Γέφυρα

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ είναι η ελληνική κατασκευάστρια κοινοπραξία, η οποία υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο και τον Παραχωρησιούχο την τριμερή συμφωνία, με τον παραχωρησιούχο τη σύμβαση μελέτης και κατασκευής της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Ρόλος της ήταν η μελέτη και κατασκευή, εντός περιόδου 7 ετών, της Γέφυρας. Τα μέλη που απαρτίζουν την Κοινοπραξία Γέφυρα είναι τα εξής:

 
Μέλος %
VINCI Construction Grands Projets 53,00%
ΑΚΤΩΡ A.T.E. 15,48%
J & P – ΑΒΑΞ Α.Ε. 11,20%
ΑΘΗΝΑ Α.Ε. 7,74%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 7,74%
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 4,84%

Shareholders

  • Η VINCI CONCESSIONS, εταιρεία 100% θυγατρική της VINCI που εδρεύει στο Rueil της Γαλλίας και κατέχει ηγετική θέση στις κατασκευαστικές και συναφείς υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τις δραστηριότητες οικοδομικών έργων και έργων πολιτικού μηχανικού, η VINCI κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στον τομέα της παραχώρησης έργων υποδομής, στάθμευσης, αεροδρομίων, σταδίων κ.λ.π (μέσω της VINCI CONCESSIONS) και αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον τομέα της οδοποιίας και της ηλεκτρομηχανικής. (περισσότερα για τη VINCI concessions).
     
  • Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. είναι η εταιρεία που κυριολεκτικά άνοιξε τον δρόμο των μεγάλων Έργων Παραχώρησης στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας σχετικές συμβάσεις ήδη από τη δεκαετία του 1990. Είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα των παραχωρήσεων καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων παραχώρησης: χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία. (περισσότερα για την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.)
  • Ο Όμιλος εταιρειών ΑΒΑΞ είναι ένας από τους ισχυρότερους κατασκευαστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, με μακρά ιστορία επιτυχημένων παραδόσεων, εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην ελληνική οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές. Ο Όμιλος χαράσσει σημαντική πορεία, έχοντας στον πυρήνα του αναπτυξιακού του πλάνου, τους επιχειρησιακούς άξονες των Κατασκευών, των Παραχωρήσεων και της Ενέργειας. Η εταιρεία ΑΒΑΞ είναι από το 1994 εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (περισσότερα για την ΑΒΑΞ Α.Ε.)

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Γέφυρα News

Επισκεφθείτε μας

Υπάρχει το περπάτημα μεταξύ ουρανού και θάλασσας. Υπάρχει ο χώρος επισκεπτών. Και υπάρχει το «ήμουν στη Γέφυρα» που κρατάει για πάντα… 

δείτε περισσότερα

Photo / Video