Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων

25 Οκτωβρίου 2022

Πρακτική άσκηση με επίσκεψη στη Γέφυρα

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε οδικές γέφυρες) του Επιμορφωτικού Προγράμματος του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου «Επιθεώρηση και Δομική Αξιολόγηση Γεφυρών και Τεχνικών Έργων» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ε. Σαπουντζάκη, Καθηγητή Ε.Μ.Π. πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2022 επίσκεψη των επιμορφούμενων στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Εκ μέρους της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. τους επισκέπτες υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Παναγιώτης Παπανικόλας και ο Τεχνικός Διευθυντής κ. Άρης Σταθόπουλος-Βλάμης, οι οποίοι και έκαναν αναλυτική τεχνική παρουσίαση η οποία περιελάμβανε:

  • Ενημέρωση για την μελέτη/κατασκευή
  • Δομική διαχείριση (Είδη παρακολούθησης και αναλύσεις, συνήθεις συντηρήσεις σκυροδέματος/μεταλλικών κατασκευών και εξοπλισμού, παραδείγματα βαριάς συντήρησης, διαχείριση ειδικών συμβάντων με παραδείγματα)
  • Τεχνική επίσκεψη στον πυλώνα Μ4 όπου παρουσιάστηκε ο σημαντικότερος δομικός εξοπλισμός της γέφυρας (καλώδια σύστημα απόσβεσης, αρμοί καλωδιωτής γέφυρας και γεφυρών πρόσβασης, κατάστρωμα, σύστημα εγκάρσιας στήριξης και απόσβεσης καταστρώματος, Σύστημα Δομικής Παρακολούθησης- SHMS).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Παπανικόλας επισήμανε πως λόγω των  ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το περιβάλλον εντός του οποίου κατασκευάστηκε και λειτουργεί η Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης», το έργο της Ζεύξης συγκεντρώνει πολλά στοιχεία τα οποία προήγαγαν και συνεχίζουν να υπηρετούν την πρόοδο της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού. Ως εκ τούτου, οι παρουσιάσεις σε πολιτικούς μηχανικούς που πρόκειται να ασχοληθούν με επιθεωρήσεις και συντηρήσεις γεφυρών, αποτελούν μία συνεισφορά στη μετάδοση της γνώσης, την οποία η εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει.
 

SHARE IT:
©2024 All Rights Reserved