Εταιρική πολιτοσύνη

ΓΕΦΥΡΑ με την Κοινωνία

Εταιρική υπευθυνότητα με τοπικά χαρακτηριστικά σε αρμονία με τις παγκόσμιες τάσεις

Κατά τη διάρκεια των ετών που έχουν μεσολαβήσει από τότε που επιχείρησε τη συστηματοποίηση των πολιτικών της για την εταιρική υπευθυνότητα, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. προσπάθησε να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε σύγχρονες τάσεις και διεθνή standards. Η επιλογή της ωστόσο ήταν να επιδιώξει τον στόχο αυτό παραμένοντας πιστή σε ένα εταιρικό DNA διαμορφωμένο από τις «γέφυρες» μεταξύ ανθρώπων που χρειάστηκε να οικοδομηθούν, τόσο για την επιτυχία της κατασκευής, όσο και γι’ αυτή της λειτουργίας της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου.

Η ιστορική αναδρομή στα χρόνια της κατασκευής της Γέφυρας, εμφανίζει στοιχεία κλασικά, τα οποία σχετίζονταν με τα εργασιακά δικαιώματα, την ασφάλεια των εργαζομένων, την οικονομική διαφάνεια και την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Όλα αυτά όμως, τα πρωταρχικά συστατικά εταιρικής υπευθυνότητας βρίσκονταν, τότε, στο όριο μεταξύ τυπικής τήρησης της νομιμότητας και μιας αειφορικής πολιτικής που ήταν ακόμη στα σπάργανα.

Η μεθοδική ενασχόληση με την εταιρική υπευθυνότητα ξεκίνησε ουσιαστικά κατά τα χρόνια της λειτουργίας της Γέφυρας, πατώντας σε δύο πυλώνες: Την τοπική και την παγκόσμια διάσταση, αρχής γενομένης από τη φροντίδα για το περιβάλλον.

ΚΥΑΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΧαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η πλατφόρμα «ΚΥΑΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» που σηματοδότησε την κατεύθυνση της «γεφυρικής» εταιρικής υπευθυνότητας. Επρόκειτο για μια πρωτοβουλία που πήρε η παραχωρησιούχος εταιρεία της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, για τη σύμπραξη ενός ωκεανογραφικού ινστιτούτου (ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ) με τους τέσσερεις ναυτικούς ομίλους της περιοχής και αντικείμενο τη διάσωση των θαλάσσιων θηλαστικών και χελωνών του Κορινθιακού και του Πατραϊκού. Χρόνια μετά, διευρύνθηκε σε «ΚΥΑΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» περιλαμβάνοντας στους κόλπους της και τις τοπικές περιβαλλοντικές και εθελοντικές κινήσεις, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως η διάχυση των μικροπλαστικών στις θάλασσες.

Η «ΚΥΑΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» προσδιόρισε τόσο τον χαρακτήρα του «εταιρικού πολίτη ΓΕΦΥΡΑ» αλλά και πολλές από τις μετέπειτα πρωτοβουλίες και πολιτικές της εταιρείας.

Η «πολιτοκεντρικότητα» διαμορφώθηκε ως πίστη στη δυνατότητα αλλαγών προς το καλύτερο, με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση ενός συνειδητού ενεργού πολίτη που σκέπτεται και δρα με γνώμονα την υπευθυνότητα απέναντι στο σύνολο και το περιβάλλον. Έτσι η εταιρεία αφενός είδε τον εαυτό της ως υπεύθυνο πολίτη και αφετέρου άρχισε να κατευθύνεται στην υποβοήθηση δράσεων πολιτών που συνασπίζονται για μία καλή επιδίωξη, όπως και οι περίπου 1.200 εργαζόμενοι στην κατασκευή της Γέφυρας, οι οποίοι επιδίωξαν με επιτυχία ένα όραμα που έμοιαζε ακατόρθωτο επί σειρά αιώνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσήλωση στην πολιτοκεντρικότητα ως εταιρική πολιτική, ήταν αυτή που οδήγησε τον επιφανέστερο Έλληνα γλωσσολόγο, Καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη, να προτείνει τη λέξη «πολιτοσύνη» για να περιγραφεί το «σκέπτεσθαι» και το «πράττειν» της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στο πεδίο της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Το επόμενο βήμα στην κατεύθυνση της φροντίδας για το περιβάλλον, ήταν η στράτευση στην υπόθεση της ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής, μέσω του περιορισμού των εκπομπών ρύπων CO2 που προέκυπταν από τις εταιρικές λειτουργίες της Γέφυρας. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, αφού από το 2009 μέχρι σήμερα, η μείωση είναι της τάξεως του 40%. Ταυτόχρονα μια μελέτη που διεξήγε το ΤΕΙ Πάτρας πριν λίγα χρόνια, έδειξε ότι το περιβαλλοντικό status της περιοχής μετά την κατασκευή της Γέφυρας είναι σαφώς βιωσιμότερο από αυτό του παρελθόντος, ενώ έρευνα του ΑΠΘ (2014) τεκμηριώνει το γεγονός ότι η λειτουργία της Γέφυρας είναι αειφορική, αφού ακόμη και οι εκπομπές ρύπων των χρηστών της βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

Η λογική της «πλατφόρμας πολιτών» πρυτάνευσε και το 2010 στη δημιουργία της Ένωσης Κοινωνικών Φορέων «ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» που αποτέλεσε (με αφορμή την κοινωνικο-οικονομική κρίση) την υπέρβαση των δεκάδων διμερών σχέσεων με σωματεία και κινήσεις πολιτών (την οποία είχε κληροδοτήσει στην εταιρεία η περίοδος της κατασκευής) υπέρ ενός ενιαίου forum.

Γέφυρα ΠυλώνεςΟι «ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ιδρύθηκαν ανήμερα των γενεθλίων της Γέφυρας με επικεφαλής τον δημοφιλέστατο (ντόπιο) π. Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο από 38 ιδρυτικά μέλη, τα οποία έχουν αισίως ξεπεράσει τα εβδομήντα. Διοικούνται από 11μελή Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 5 εκπροσώπους φορέων από την  περιοχή που βρίσκεται βόρεια της Γέφυρας και 5 από αυτήν στα νότια, καθώς και έναν εκπρόσωπο της εταιρείας που -με τη θέληση των άλλων μελών- εκτελεί χρέη Γενικού Συντονιστή.

Χάρη σε αυτή την πλατφόρμα, η παλαιότατη φιλανθρωπία έχει αντικατασταθεί από μια αειφορική προσέγγιση που συνδέει τη μεταφορά πόρων από την εταιρεία προς τους συμμετόχους, με καινοτόμες πρακτικές. Τέτοιες είναι η εκχώρηση της εμπορικής εικόνας της Γέφυρας και προϊόντων που η εταιρεία προτείνει στους πελάτες της, αλλά και η αξιοποίηση των διεταιρικών σχέσεων της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. με άλλες υπεύθυνες εταιρείες που γίνονται «σύμμαχοι των Πυλώνων» προσφέροντάς τους υπηρεσίες ή προϊόντα.

Καινοτόμες για τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, καινοτόμες και για τον παγκόσμιο Όμιλο VINCI (κύριο μέτοχο της εταιρείας) οι πρακτικές της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. εντάσσονται σε μια νέα κατεύθυνση διεθνούς προσδιορισμού της εταιρικής «πολιτοσύνης» (corporate citizenship) που ταιριάζει στην ιδιαιτερότητα που τις διαμόρφωσε. 

Σφυρηλατημένο μέσα στις συνθήκες εγγύτητας, που αποτελούν κανόνα σε μια στενή περιφερειακή κοινωνία, το «γεφυρικό» εταιρικό DNA εδράζεται κατά πολύ στην προσωπική σχέση και στον απευθείας διάλογο.

Βασικό και πρωταρχικό motto της εταιρείας που έχει την ευθύνη ενός εξέχοντος δημόσιου έργου και της δι’ αυτού παροχής δημόσιας υπηρεσίας είναι: «ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Η ΓΕΦΥΡΑ έχει «έργω» αποδείξει ότι εννοεί αυτά για τα οποία δεσμεύεται, έχοντας ολοκληρώσει το μεγαλύτερο τεχνικό έργο της Ελλάδας χωρίς υπέρβαση χρόνου και προϋπολογισμού, αλλά και χωρίς σταγόνα αίματος.

Σε συνθήκες ελληνικής περιφέρειας, εκεί όπου η σχέση δεν είναι ποτέ απρόσωπη (αφού οι πάντες γνωρίζουν τους πάντες), όλες οι εταιρικές πολιτικές εδράζονται σε ένα διαρκή αειφόρο και εποικοδομητικό διάλογο. Ο διάλογος είναι η καλύτερη γέφυρα και η μεγαλύτερη εγγύηση αειφορίας.

Πέρα από τα έργα τους, οι άνθρωποι (και οι εταιρικοί πολίτες) μιλούν και με τα άυλα που τους χαρακτηρίζουν. Με το φιλότιμο ως εχέγγυο και με το συναίσθημα που σπρώχνει μπροστά όσους συνεπιδιώκουν έναν κοινό καλό σκοπό.

Όλα αυτά συμβαίνουν, μετρώνται και «μετράνε» στην περιοχή γύρω από το στενό Ρίου – Αντιρρίου. Αλλά και ακόμη πιο πέρα.

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ:

Γέφυρα News

Επισκεφθείτε μας

Υπάρχει το περπάτημα μεταξύ ουρανού και θάλασσας. Υπάρχει ο χώρος επισκεπτών. Και υπάρχει το «ήμουν στη Γέφυρα» που κρατάει για πάντα… 

δείτε περισσότερα

Photo / Video